Asset 14

Algemene voorwaarden magazine en donatie

Betaling

Je donatie en/of de betaling voor het magazine abonnement wordt direct na aanmelding afgeschreven via automatische incasso van Mollie Payments. Daarna wordt het maandelijkse bedrag automatisch geïncasseerd rondom dezelfde dag van de opvolgende maand. De minimumperiode van het magazine abonnement zijn zes maanden om de kosten te kunnen dekken. Je abonnement wordt daarna elke maand automatisch verlengd met een maand tot opzegging. Na de eerste periode kun je je abonnement op elk moment opzeggen. De kunstdonatie is per direct maandelijks opzegbaar.

Als de afschrijving van je rekening niet lukt proberen we het bedrag bij de volgende incassoronde nogmaals van je rekening af te schrijven. Als de betaling twee keer faalt nemen we contact met je op en pauzeren we je kunstverzamelaarschap en of abonnement, tot het achterstallige bedrag alsnog is voldaan. Hard//hoofd is niet verantwoordelijk als je je inschrijft met andermans rekeningnummer. Als je een rekeningnummer invult zonder dat de eigenaar van de rekening hiervan op de hoogte is, zal Hard//hoofd je details doorgeven aan de desbetreffende bank.

Hard//hoofd behoudt zich het recht voor om jouw abonnement of donatie te stoppen in geval de incasso twee maanden achtereenvolgens om welke reden dan ook storneert. Het magazine en het kunstwerk worden opgestuurd zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Hard//hoofd is bijgeschreven. Om op te zeggen met ingang van een nieuwe maand, moet je opzegging uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand ontvangen zijn. Als je opzegt na de 15e ben je de volgende maand nog wel abonnementhouder en schrijven we ook het bedrag af van je rekening. Hard/hoofd behoudt zich het recht om de hoogte van het abonnementsbedrag of de donatie te wijzigen. We stellen je hiervan minimaal één volle kalendermaand van te voren van op de hoogte.

Hard//hoofd heeft het recht een abonnement of donatie per direct op te zeggen indien de abonnementhouder onjuiste gegevens heeft verschaft aan Hard//hoofd. Hard//hoofd heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gelden ook voor reeds afgesloten overeenkomsten. Ben je lid of abonnee geworden via een van onze speciale campagnes, dan kunnen de voorwaarden afwijken. De algemene voorwaarden zijn naar je mailadres gestuurd.

Wijzigen persoonsgegevens

Wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden. Je kunt je persoonsgegevens en IBAN-gegevens per mail wijzigen, stuur ze naar: kunstverzamelaars@hardhoofd.com of abonnement@hardhoofd.com.

Contact

Als je problemen of vragen hebt, of wilt opzeggen, kun je mailen naar kunstverzamelaars@hardhoofd.com of abonnement@hardhoofd.com.

Ons adres is:

Hard//hoofd

Da Costakade 158

1056GA

Amsterdam

Nederland

Privacystatement

Hard//hoofd neemt het beschermen van je privacy serieus. We gebruiken persoonlijke informatie van gebruikers en abonnees alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en behandelen deze vertrouwelijk.
Voor meer informatie, lees ons Privacystatement.

Vragen

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via kunstverzamelaars@hardhoofd.com of abonnement@hardhoofd.com.

Word trouwe lezer van Hard//hoofd op papier!

Hard//hoofd verschijnt vanaf nu twee keer per jaar op papier! Dankzij de hulp van onze lezers kunnen we nog vaker een podium bieden aan aanstormend talent. Meld je aan als abonnee voor slechts €2,50 per maand en ontvang ons papieren magazine twee keer per jaar in de bus. Veel leesplezier!

Word trouwe lezer