Asset 14

Privacy

Privacyverklaring van Hard//hoofd

Stichting Hard//hoofd ligt in deze Privacyverklaring toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar abonnees en andere gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?
In het kader van alle online en offline dienstverlening kan Hard//hoofd gegevens verwerken van haar abonnees, haar klanten en andere bezoekers/gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals apps, (mobiele) websites, webwinkels en galerie, maar ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes.

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht je specifieke informatie over de over jou bekende persoonsgegevens willen inzien neem contact op met privacy@hardhoofd.com.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt
Hard//hoofd verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten.
  • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website)diensten.
  • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
  • Voor marketingdoeleinden.
  • Om te voldoen aan de op Hard//hoofd van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om je te informeren over acties en aanbiedingen van andere producten en diensten van Hard//hoofd. Als je dit liever niet wilt, dan kan je dit aangeven via privacy@hardhoofd.com. Onderaan iedere mail die je ontvangt staat een link om jezelf uit te schrijven.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
Hard//hoofd verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit Hard//hoofd op basis van privacywetgeving is toegestaan. Hard//hoofd deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk te maken, zoals met leveranciers voor bezorging en leveranciers van softwaresystemen. Hard//hoofd verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Hard//hoofd streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?
Hard//hoofd verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de lezer/klant/gebruiker. Zo heeft Hard//hoofd adresgegevens nodig voor bezorging van producten uit de webshop, galerie en voor het bezorgen van kunstwerken van de kunstverzamelaarscampagne.
  • Bij een wettelijke verplichting. Factuurgegeven voor fiscale doeleinden moeten minimaal 7 jaar bewaard worden.
  • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of voor het doen van bepaalde marketingactiviteiten.
  • Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Hard//hoofd verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies
Op de (mobiele) websites van Hard//hoofd worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites
Op de website treft je een aantal links aan naar andere websites. Hard//hoofd draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wilt je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan kun je een e-mail sturen aan privacy@hardhoofd.com.

Vragen
Voor andere vragen kan je contact opnemen via privacy@hardhoofd.com.

Amsterdam,
Stichting Hard//hoofd

Hard//hoofd zoekt vóór 28 juli 2.000 trouwe lezers!

Hard//hoofd verschijnt weer op papier! In ‘Lief kutland’ klinken de begintonen van waaruit vrije utopieën werkelijkheid worden, of waarmee we ongelimiteerd verdriet en woede botvieren op alles wat er misgaat. Fantaseer je met ons mee? Schrijf je vóór 28 juli in voor slechts €2,50 per maand en ontvang ‘Lief kutland’ in september in de brievenbus. Veel leesplezier!

Word trouwe lezer