Asset 14

Schrijvers en beeldmakers gezocht voor ‘Ssst’, het zesde Hard//hoofd Magazine!

Schrijvers en beeldmakers gezocht voor ‘Ssst’, het zesde Hard//hoofd Magazine!

Schrijvers en beeldmakers gezocht voor ‘Ssst’, het zesde Hard//hoofd Magazine. Dien uiterlijk 24 augustus 2024 een pitch in.

Op het moment dat je overweegt om iets te zeggen, hoor je: ‘Ssst!’

Wie fluistert dit naar je, en waarom? Is het een dwingende ‘ssst’ die je de mond snoert omdat je zogenaamd te boos zou zijn? Is het een haast onuitgesproken ‘ssst’ van een geliefde, waarmee een taboe in stand wordt gehouden? Is het een ‘ssst’ omdat jij met jouw lichaam minder ruimte krijgt in het politieke debat en iemand je het zwijgen op wil leggen? Of misschien is het je eigen stem die je op geruststellende toon uitnodigt om even uit te tunen, je laptop dicht te klappen, je mobiel op vliegtuigstand te zetten en de natuur in te trekken.

Voor de voorjaarseditie van 2025 van ons literaire tijdschrift verkennen we de (zelf)opgelegde stilte. Waar komt onze aanbidding van rust vandaan? Is het een vorm van onderdrukking of juist eentje van zelfzorg? Stuur je korte verhalen, essays, gedichten of beeldverhaal over ‘ssst’ en deel jouw (beeld)verhaal over de kracht, het geweld en de kwetsbaarheid van stilte.

Dien uiterlijk 24 augustus 2024 een pitch in voor ‘Ssst’, het lentenummer van het magazine van Hard//hoofd. Lees hieronder de tips, bekijk de extra informatie en mail naar: oproep@hardhoofd.com. Pitches die te laat binnenkomen, nemen we niet in overweging.

We zoeken ook een illustrator voor onze cover, bekijk daarvoor deze oproep.

Tips

Algemene tip over de inhoud:
De artistieke missie van Hard//hoofd is het bieden van een podium aan nieuwe makers die in (beeld)verhalen een liefdevolle interactie aangaan met personen, wezens, systemen, neigingen, dreigingen, toekomstbeelden of zichzelf. Onthoud daarbij dat liefde vele uitingsvormen kent; we willen genegenheid niet platwalsen tot enkel de zoete roes van het eerste contact. Wij zijn er voor verdieping en de intieme relaties die volgen wanneer je je engageert. Een kritische houding is het lef hebben om niet voor de makkelijke weg te kiezen. Vier daarom je relaties tot anderen, schuw geen boosheid en verdriet, én sta open om de ander en jezelf te begrijpen. Voor Hard//hoofd maak je om kiertjes in je geest te openen.

Tips per genre

Verhalen en poëzie:
Chef Literair Charlotte Duistermaat: Voor de fictie- en poëzie-inzendingen hopen we op een creatieve verwerking van ‘Ssst’, die onderzoekend te werk gaat: hoe geef je een stem aan de stilte? Dit thema kun je bijvoorbeeld verwerken in een tekst die een stem probeert te geven aan iemand die niet vaak genoeg gehoord wordt, zoals in deze tekst van Nele Peeters. Of misschien levert de ‘Ssst’ in jouw tekst juist de spanning van een gedeeld geheim op, zoals in dit verhaal van Nelson Morus. Probeer ‘Ssst’ zowel in vorm als in stijl uit te werken: zo kan de stilte die witregels in een gedicht creëren extra betekenis geven aan dat wat wél gezegd wordt. Of werk in zintuiglijke beschrijvingen uit hoe de stilte van je personages ‘klinkt’ voor de lezer. En hoe klinkt die ‘Ssst’ zelf eigenlijk? Wordt het gesist, gefluisterd, geroepen? Moet je personage ervan lachen omdat het kietelt in diens oor, of walgt die van de warme, natte adem van de susser?

Essays:
Chef Essay en opinie Juul Kruse: ‘Ssst’ kan op zo veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd in een essay: het stilstaan en stagneren bij de uitvoering van het klimaatbeleid, de mond worden gesnoerd over onderwerpen die te groot en te pijnlijk zijn (genocide, mensenrechten, emoties en innerlijke conflicten). Maar ook het perspectief van ieder die volgens een ander ooit iets te veel heeft gevraagd: nonbinaire mensen die een X in hun paspoort willen, ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire en die vragen om een redelijke oplossing, en (long covid) patiënten die om hulp en behandeling vragen en vooral niet een onzichtbare groep willen blijven.

Natuurlijk hoeft niet alles politiek te zijn. Ook nodig ik je uit essays te schrijven over het kleine: de bijna voelbare stilte in het klaslokaal, tot jij weer een pen laat vallen, de stilte tussen twee ooit-geliefden, en de stilte wanneer je diep onder water zwemt en niets hoort dan de piep in je oren. Ik zou die essays allemaal graag lezen.

Kunstkritiek:
Chef Kunst Jorne Vriens: Je kan er stil van worden, een aangrijpend kunstwerk. Maar er zijn genoeg mensen en groepen die geen stem hebben en daarom niet worden vertegenwoordigd in de institutionele kunstwereld. Individuele werken die geen erkenning genieten, worden niet voor niets sleepers genoemd.

Het thema van dit tijdschrift biedt ruimte om na te denken over engagement: waarover wordt er volgens jou onterecht gezwegen? Wat zou volgens jou de rol van kunst kunnen zijn om iets aan het licht te brengen? Daarbij is de stilte zelf een mogelijkheid om protest aan te tekenen.

Jouw artikel kan gaan over klankkunst of een met veel bombarie gepaard gaande installatie. Of juist het tegenovergestelde: in het voormalige Gemeentemuseum Den Haag stond bij de ingang van de Mark Rothko-tentoonstelling een bordje waarop vermeld stond dat veel bezoekers een intense ervaring hadden wanneer ze voor de schilderijen stonden, met het dringende verzoek daarom stil te zijn. Misschien vind jij dat het sacrale in de kunst nog altijd cruciaal is voor een intensieve beleving van het werk.

Ervaring en sfeer staan dicht bij elkaar als het op een museumbezoek aankomt. Musea reageren in zekere mate op het gebeuren buiten de tentoonstellingszalen. Profileren zij zich misschien als een plek om uit de drukte te vluchten? Wat wordt er volgens jou mogelijk in zo’n ruimte?

Een zintuiglijk thema (zoals ‘Ssst’) is ook een mooie kans om door de geschiedenis heen werken te selecteren waarin stilte een rol speelt. Daarbij kun je stilte ook visueel opvatten: de landschappen van Caspar David Friedrich zijn daar bijvoorbeeld zeker voorbeelden van. Een stilleven is dat nog letterlijker.

Laat van je horen en stuur een pitch in!

Beeldverhalen en strips:
De beeldredactie kijkt uit naar verfrissende, creatieve en verhalende inzendingen. We willen vooral de breedte van de ‘Ssst’ benadrukken, zie voor inhoudelijke inspiratie de teksten hierboven.

Bij het insturen zien we graag drie elementen in je pitch. Allereerst, schets hoe jij ‘Ssst’ interpreteert, laat je creativiteit de vrije loop en ga het experiment aan. Ten tweede, werk, naast een schets van je concept, minstens een deel uit met de techniek die je wil gebruiken. Je kan ervoor kiezen om een beeldverhaal in één of twee spreads te vertellen en houd er rekening mee dat in het midden van een spread de rug van het magazine zit en dat daardoor in het midden geen belangrijke informatie kan staan: houd een marge aan van 1 cm. Het formaat van een spread in Hard//hoofd is: breedte 360 mm × hoogte 265 mm. Tot slot, stuur een portfolio (een Instagram, website, of een paar werken waar je trots op bent) mee.

Algemene tip over de stijl:
Hard//hoofd is een literair tijdschrift. We zijn op zoek naar beeldverhalen, proza, poëzie, essays en artikelen waarin zintuiglijke taal wordt gebruikt. Met zintuiglijk bedoelen we: taal waarin de lezer wordt meegenomen in hoe iets ruikt, voelt en eruitziet. Bovendien krijgt de lezer het liefst een verrassend idee of detail mee en wordt dat idee in heldere taal geformuleerd. Met ‘Ssst’ nodigen we een geëngageerd geluid uit, maar we zijn niet per se op zoek naar afstandelijke pamfletten. We willen de schrijver altijd leren kennen door diens stijl, onderwerpbenadering, achtergrond en/of schrijfplezier.

Praktisch:
We beoordelen naast een uitdagende inhoud ook de stijl. Voor fictie geldt: hoe vollediger uitgewerkt je ingezonden gedicht of verhaal is, hoe meer kans je hebt. Voeg bij een essay of kunstkritiek minimaal de eerste 500 woorden van je tekst toe (ook hier geldt: volledige teksten hebben meer kans om geselecteerd te worden). Werk bij een beeldverhaal minimaal één afbeelding uit en schets eventueel het vervolg. Zie voor andere praktische vragen de veelgestelde-vragen-paragraaf onderaan deze oproep.

Meer informatie

Welke begeleidende tekst voeg ik toe bij mijn concepttekst of schetsen?
Naast je eerste versie (in het geval van fictie), schetsen (beeldverhalen) of minimaal de eerste 500 woorden (essays) gaat een goede pitch samen met een tekst waarin je uitlegt wat je van plan bent en waar je vragen over hebt. Deze tekst is concreet en enthousiasmerend, niet te gedetailleerd maar ook niet te vaag: maak duidelijk wat je van plan was, hoe het er min of meer uitziet en waar je verder aan wilt werken.

Zijn er dingen waar je nog over wilt sparren of nog niet zeker van bent? Benoem dit vooral in je pitch! Je eigen vragen maken je pitch sterker omdat we een duidelijker beeld hebben van hoe je bijdrage nog kan groeien. Publicaties bij Hard//hoofd hebben altijd redactierondes; we beoordelen een concept en geen definitieve versie.

Mag ik alles insturen?
Elke vorm die op papier tot zijn recht komt is welkom: proza, poëzie, essay, interview, foto, strip… You name it. Probeer met de inhoud ons vooral te verrassen, interpreteer daarom het thema als een vrij uitgangspunt. Publicaties in het magazine zijn Nederlandstalig en 1.200 tot maximaal 2.500 woorden. Beeldverhalen beslaan maximaal vier pagina’s.

We nemen geen geschreven publicaties in overweging die al elders zijn verschenen. Daarom vragen we ook of je je pitch niet naar andere tijdschriften/titels wilt sturen. We streven naar een magazine waarin diverse interpretaties van het thema ‘Ssst' samenkomen, maar ook pitches die niet overduidelijk aan dit thema refereren, ontvangen we graag.

Ik droeg bij aan het laatste nummer (Lief kutland), als ik opnieuw iets instuur maak ik dan kans?
Hard//hoofd is een platform voor nieuw talent en verdieping. Omdat we zo veel mogelijk stemmen een podium willen geven hebben we als richtlijn dat we alléén bij hoge uitzondering twee werken van een auteur per jaar in ons papieren tijdschrift plaatsen. De kans dat we je pitch kiezen is daarom klein. Stond je niet in Lief kutland maar in een eerder nummer? Dan ontvangen we je pitch graag!

Wanneer ontvang ik een eerste reactie?
Begin oktober krijg je te horen of jouw pitch is uitgekozen. Omdat we meer dan honderdvijftig inzendingen verwachten, kunnen we afwijzingen helaas niet van inhoudelijke feedback voorzien.

Mijn idee is gekozen, wat wordt er nu van mij verwacht?
Wordt jouw idee gekozen, dan ga je met een van de chefs van Hard//hoofd in gesprek over de uitvoering. Soms twijfelen we over de haalbaarheid van een pitch maar vinden we het toch belangrijk om feedback te geven en om te zien hoe die feedback wordt verwerkt. Mocht dit zo zijn en twijfelen we over de uiteindelijke publicatie dan zullen we dat duidelijk communiceren. Voor de eerste redactierondes krijg je een paar weken de tijd. Als de inhoud, opbouw en structuur goed is, werk je met een van onze eindredacteuren toe naar een mooie eindversie. De verschijningsdatum van Hard//hoofd Magazine #6 wordt maart 2025. We streven ernaar de bijdrages in november af te hebben, dus houdt er rekening mee dat je vooral in oktober hieraan zult werken.

Ik ben een schrijver en wil zelf beslissen wie mijn verhaal illustreert. Kan dat?
In het Hard//hoofd-magazine wordt elke tekst verrijkt met illustraties, onder leiding van de beeldredactie van Hard//hoofd. Als je een sterke voorkeur hebt voor iemand uit je eigen netwerk, kun je deze voorkeur aangeven bij je pitch. Houd er wel rekening mee dat we zowel je tekstvoorstel als de voorkeur voor een gekozen illustrator beoordelen en dat de eindbeslissing altijd bij de redactie ligt.

Vergoedingen
Voor online publicaties kan Hard//hoofd – als vrijwilligersorganisatie – momenteel nog geen vergoedingen bieden, maaroor de productie van het magazine kunnen wij bescheiden vergoedingen bieden aan iedereen die aan het magazine bijdraagt.
Voor tekstuele bijdragen: 75 euro per bijdrage (btw-vrijgesteld); Voor beeldbijdragen: 50 euro per illustratie of foto (ex. btw), maximaal 150 euro per publicatie.

Ik heb recent een abonnement genomen op Hard//hoofd, wanneer kan ik Hard//hoofd Magazine #5 Lief Kutland verwachten?
Op dit moment wordt het Hard//hoofd Magazine: Lief Kutland opgemaakt en gedrukt. Halverwege september kan je post van ons verwachten! Het magazine past door de brievenbus. Mocht je na 25 september nog geen magazine ontvangen hebben, stuur dan een mailtje naar kunstverzamelaars@hardhoofd.com.

Wil je het magazine Lief Kutland ontvangen, klik dan hier!
Meld je vóór 28 juli 2024 aan als abonnee van Hard//hoofd op papier en ontvang Hard//hoofd Magazine: Lief Kutland in september op de mat! Hard//hoofd op papier kent een beperkte oplage, we drukken alleen wat er besteld wordt en kunnen dus geen magazines nazenden. Wees er dus snel bij en meld je aan.

We kijken uit naar jullie verrassende, ontroerende en liefdevolle inzendingen!

Mail

Redactie

Hanneke Rozemuller (1998) is beeldredacteur bij Hard//hoofd en een illustrator die zich bezighoudt met de mysteries van het leven: psychologie, religie, liefde, nostalgie, filosofie. Absurdisme, disconnectie en het terugvinden van jezelf zijn grote interesses. Hier en daar gewapend met een randje humor om volledig opstijgen en wegzweven te voorkomen.

Hard//hoofd is gratis en
heeft geen advertenties

Steun Hard//hoofd

Ontvang persoonlijke brieven
van redacteuren

Inschrijven
test
het laatste
Niet aan denken

Niet aan denken

Aan de feesttafel zoekt Aafke van Pelt tussen de koetjes en kalfjes naar het contrast, de diepere laag in het banale. Lees meer

Illustreer jij de volgende cover van het Hard//hoofd Magazine?

Illustreer jij de volgende cover van het Hard//hoofd Magazine?

Voor ‘Ssst’, het voorjaarsnummer van 2025 van Hard//hoofd, zijn we op zoek naar illustrator die de cover van ons magazine willen maken. Lees meer

Een kus van een beer

Een kus van een beer

Nick Sens ontmoet een beer in de dierentuin en raakt gefascineerd door deze dieren. Wie of wat ervaren we als we oog in oog met een beer staan? Aan alle wezens van de metamorfose, hier en daarginds (Nastassja Martin) De bruine beer zet twee zware stappen in mijn richting en ik bevries. Het gegil en... Lees meer

Levensweg

Levensweg

Als Aisha een trouwerij op een Limburgse boerderij bezoekt, mijmert ze ineens over haar eigen bruiloft. Ach, trouwen is niks voor haar. Toch? Lees meer

Kunst maken in een wereld die naar de gallemiezen gaat

Kunst maken in een wereld die naar de gallemiezen gaat

Martine Bontjes doet verslag van een zoektocht naar duurzaamheid tijdens kunstresidentie SOPRA SOTTO. Lees meer

Kijken in de spiegel van de Gendermonologen

Kijken in de spiegel van de Gendermonologen

Wie zie jij als je in de spiegel kijkt? Voldoe je aan het beeld van ‘de gemiddelde mens’, of niet? Tom Kniesmeijer vraagt zich af waarom afwijken van het gemiddelde zoveel weerzin oproept en of hét gemiddelde wel bestaat. ‘Precies op het gemiddelde past niemand’. Ik sluit mijn ogen en ben terug in de Leidsestraat.... Lees meer

Marktplaatsgekkies

Marktplaatsgekkies

Marthe van Bronkhorst besluit de relatiemarkt opnieuw te betreden en vraagt zich af: ben ik een koopje, of een langetermijn-investering? Lees meer

Kunstverzamelaars opgelet! Interview met Hanane El Ouardani

Kunstverzamelaars opgelet! Interview met Hanane El Ouardani

Hanane El Ouardani (1994) is de fotograaf van het prachtige, nieuwe kunstwerk dat de kunstverzamelaars van Hard//hoofd thuis gaan ontvangen. De foto komt uit de serie The Skies are Blue, the Walls are Red (2018) en Jorne Vriens (onze Chef Kunst) heeft El Ouardani geïnterviewd over haar werk. Zij gaan met elkaar in gesprek over hoe zij als fotograaf te werk gaat, hoe deze foto tot stand is gekomen en praten over smaak, tegenstellingen en het hervinden van thuis. Lees meer

Galatea 1

Galatea

Een bezoek aan een Airbnb aan zee blijkt ook een bezoek aan asfalt, beton en een cementfabriek te betekenen. Andrea Koll plaatst dit beeld in dit door haar zelf geïllustreerde, tweestemmige gedicht tegenover het beeld van de door Pygmalion uit ivoor gemaakte Galatea. Lees meer

Nieuwe Barbaren 1

Nieuwe Barbaren

Met het essay 'Nieuwe barbaren' over de Kafkaëske, sci-fi serie Severance won Jacob Koolstra in 2024 de Drift Essaywedstrijd. Lees meer

Sluit je aan en verzamel kunst 7

Dit maakten onze 1.660 kunstverzamelaars mogelijk in 2023

Kunstverzamelaars dragen bij aan onze missie om nieuw talent te ondersteunen. We leggen graag uit hoe we de donaties in 2023 hebben besteed. Lees meer

:Dit is Europa: een half-ontspoorde trein

Dit is Europa: een half-ontspoorde trein

Marthe van Bronkhorst bekijkt Europa als een treinreis en stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen als het zijn van de conducteur op die rammelende trein. Lees meer

:Poetry International X Willem de Kooning Academy: Gedicht zoekt beeld (deel 2) 7

Poetry International X Willem de Kooning Academy: Gedicht zoekt beeld (deel 3)

Hoe kun je poëzie ook anders ervaren dan via de bundel of op het podium? Tachtig studenten illustratie van de Rotterdamse Willem de Kooning Academie lieten zich inspireren door het werk van de dichters van het 54ste Poetry International Festival (6, 7, 8 en 9 juni in Rotterdam). Dat levert een verrassende verzameling nieuwe beelden op. Een dialoog tussen woord en beeld waarbij iedere tekenaar zijn eigen afslag nam. Lees meer

:Poetry International X Willem de Kooning Academy: Gedicht zoekt beeld (deel 2) 6

Poetry International X Willem de Kooning Academy: Gedicht zoekt beeld (deel 2)

Hoe kun je poëzie ook anders ervaren dan via de bundel of op het podium? Tachtig studenten illustratie van de Rotterdamse Willem de Kooning Academie lieten zich inspireren door het werk van de dichters van het 54ste Poetry International Festival (6, 7, 8 en 9 juni in Rotterdam). Dat levert een verrassende verzameling nieuwe beelden op. Een dialoog tussen woord en beeld waarbij iedere tekenaar zijn eigen afslag nam. Lees meer

Nooit Verzonden - wacht op titel

Afscheidsbrief aan een waardeloze dokter

Er zijn nog steeds dokters die de gezondheidsklachten van hun patiënten niet serieus nemen. Luuk Schokker schreef een openhartige brief aan één van hen. Lees meer

:Poetry International X Willem de Kooning Academy: Gedicht zoekt beeld (deel 1) 1

Poetry International X Willem de Kooning Academy: Gedicht zoekt beeld (deel 1)

Hoe kun je poëzie ook anders ervaren dan via de bundel of op het podium? Tachtig studenten illustratie van de Rotterdamse Willem de Kooning Academie lieten zich inspireren door het werk van de dichters van het 54ste Poetry International Festival (6, 7, 8 en 9 juni in Rotterdam). Dat levert een verrassende verzameling nieuwe beelden op. Een dialoog tussen woord en beeld waarbij iedere tekenaar zijn eigen afslag nam. Lees meer

Dubbelleven

Dubbelleven

Hoe kenmerkt het interieur van een multicultureel gezin zich? Emerald Liu onderzoekt hoe huiselijke voorwerpen een metaforische brug vormen met haar overzeese familieleden. ‘Het proces van achterlaten maakt alles wat je in je handen hebt extra betekenisvol, overgoten met een glazuur van kostbaarheid.’ Lees meer

Zo beweegt ze niet

Zo beweegt ze niet

Ze had zich er grondig op voorbereid. Spotify-playlists, het juiste jurkje, en zelfs een plan voor gespreksonderwerpen. Maar nu, in de rij voor de club, voelt alles vreemd en ongepast. Een audioverhaal van Lakaver (Werner de Valk en Roderik Maes). Lees meer

Ik wil het woord tokkie nooit meer horen

Ik wil het woord tokkie nooit meer horen

"Ofwel we noemen mij voortaan een tokkie, en ik zal de titel met trots dragen. Of we stoppen met het gebruik van het woord tokkie en laten het weer alleen een familienaam zijn." In deze gastcolumn geeft Anne Schepers een ijzersterk pleidooi tegen het negatieve gebruik van het woord 'tokkie'. Lees meer

Tot morgen

Tot morgen

Na bijna vier jaar als columnist voor Hard//hoofd is het voor Eva tijd voor iets nieuws, maar afscheid nemen is niet haar ding. 'Dus lieve lezers: voor jullie nu een kus op de wang, en tot morgen!' Lees meer

Hard//hoofd zoekt vóór 28 juli 2.000 trouwe lezers!

Hard//hoofd verschijnt weer op papier! In ‘Lief kutland’ klinken de begintonen van waaruit vrije utopieën werkelijkheid worden, of waarmee we ongelimiteerd verdriet en woede botvieren op alles wat er misgaat. Fantaseer je met ons mee? Schrijf je vóór 28 juli in voor slechts €2,50 per maand en ontvang ‘Lief kutland’ in september in de brievenbus. Veel leesplezier!

Word trouwe lezer