Asset 14

Prosper de Roos (programmamaker & filosoof) is geïnteresseerd in die lastige en veranderlijke scheidslijn tussen de mens en zijn omgeving. (Twitter / Instagram)