Asset 14

Algemene voorwaarden kunstverzamelaars

Betaling

Je donatie wordt direct na aanmelding afgeschreven via automatische incasso van Mollie Payments. Daarna wordt je donatie maandelijks automatisch geïncasseerd rondom dezelfde dag van de opvolgende maand.

Als de afschrijving van je rekening niet lukt proberen we het bedrag bij de volgende incassoronde nogmaals van je rekening af te schrijven. Als de betaling twee keer faalt nemen we contact met je op en pauzeren we je kunstverzamelaarschap, tot het achterstallige donatiegeld alsnog is voldaan.

Hard//hoofd is niet verantwoordelijk als je je inschrijft met andermans rekeningnummer. Als je een rekeningnummer invult zonder dat de eigenaar van de rekening hiervan op de hoogte is, zal Hard//hoofd je details doorgeven aan de desbetreffende bank.

Hard/hoofd behoudt zich het recht voor de hoogte van het kunstverzamelaarsbedrag te wijzigen. We stellen je hiervan minimaal één volle kalendermaand van te voren van op de hoogte.

Hard//hoofd behoudt zich het recht voor om jouw kunstverzameling niet verder uit te breiden in geval de incasso twee maanden achtereenvolgend om welke reden dan ook storneert. De kunst wordt weer opgestuurd zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Hard//hoofd is bijgeschreven.

Afhankelijk van het inschrijfmoment betalen sommige kunstverzamelaars voor het eerste kunstwerk meer dan andere kunstverzamelaars. Voorbeeld: nieuwe kunstverzamelaars ontvangen altijd eerst het laatst uitgegeven kunstwerk. Iemand die in november kunstverzamelaar wordt en juni heeft aangegeven als verzendmoment, ontvangt eerst het laatst uitgegeven kunstwerk uit juni. Vanaf januari start de nieuwe betaalcyclus voor het kunstwerk uit het jaar daaropvolgende jaar. Dit betekent dat deze kunstverzamelaar twee maanden betaalt voor het eerste werk. Iemand die in juli kunstverzamelaar wordt krijgt ook het eerst uitgegeven kunstwerk uit juni, maar steunt in dit eerste jaar vijf maanden. De laatste kunstverzamelaar betaalt dus meer voor het eerste kunstwerk dan de laatste kunstverzamelaar. Nieuwe kunstverzamelaars dienen bij voorbaat akkoord te gaan met deze discrepantie, aangezien het hier geen abonnement/koopovereenkomst betreft maar een structurele donatie aan Hard//hoofd. Het ontvangen van kunstwerken komt hierbij op de tweede plaats.

 

Opzeggen kunstverzamelaarschap

De minimumperiode van het kunstverzamelaarschap is vier volledige betaalde kalendermaanden. Dit is om de minimale kosten te dekken voor het kunstwerk, welkomstgeschenk en de verzendkosten. Wij kunnen het ons als stichting die in een precaire financiële positie verkeert helaas niet permitteren om het risico te lopen dat wij door dit donateursmodel verlies maken. Wij hopen op je begrip.

Je kunstverzamelaarschap wordt daarna elke maand automatisch verlengd met een maand tot opzegging.

Na de eerste vier betaalde maanden kun je je kunstverzamelaarschap op elk moment opzeggen. Mail kunstverzamelaars@hardhoofd.com om op te zeggen.

Om op te zeggen met ingang van een nieuwe maand, moet je opzegging uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand ontvangen zijn. Als je je kunstverzamelaarschap op of voor de 15e opzegt, blijf je verzamelaar tot het eind van de desbetreffende maand.

Als je opzegt na de 15e ben je de volgende maand nog wel kunstverzamelaar en schrijven we ook het donatiebedrag af van je rekening.

Hard//hoofd heeft het recht een abonnement per direct op te zeggen indien de kunstverzamelaar onjuiste gegevens heeft verschaft aan Hard//hoofd;

Hard//hoofd heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gelden ook voor reeds afgesloten overeenkomsten;

Ben je lid geworden via een van onze speciale campagnes, dan kunnen de voorwaarden afwijken. De algemene voorwaarden zijn naar je mailadres gestuurd.

 

Bezorging

Hard//hoofd streeft ernaar dat er een maandelijks verzendmoment van de kunstwerken plaatsvindt.

Je ontvangt afhankelijk van je aangegeven voorkeur 1x of 2x per jaar een kunstwerk. Je ontvangt altijd als eerste het laatst uitgegeven kunstwerk, waarbij wij uitgaan van het moment dat jij je hebt ingeschreven via het inschrijfformulier. Iedereen die na 1 juni inschrijft ontvangt als eerste het kunstwerk dat in de meest recente maand juni is uitgegeven. Iedereen die na 1 december inschrijft ontvangt als eerste het kunstwerk dat in de meest recente maand december is uitgegeven. Daarna ontvang je afhankelijk van je aangegeven verzendvoorkeur en steunbedrag het volgende kunstwerk in juni en/of december van dat jaar of het jaar erop.

Verzendkosten zijn inclusief het donatiegeld.

Mocht je een werk ontvangen dat beschadigd is, dan moet dit bij ontvangst van het werk per direct aangegeven worden aan degene die de overdracht doet en via het e-mailadres van Hard//hoofd: kunstverzamelaars@hardhoofd.com Een foto van de schade moet in de email worden bijgevoegd. Hard//hoofd kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schade die na bezorging of afhalen wordt geconstateerd. Daarom moet het werk door donateur worden geïnspecteerd voordat hij/zij het werk accepteert. Beschadigde werken kunnen daarna niet worden geretourneerd.

 

Wijzigen persoonsgegevens

Wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden, dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Je kunt je persoonsgegevens wijzigen in je profiel op de website, IBAN-gegevens moet je per mail wijzigen, stuur ze naar: kunstverzamelaars@hardhoofd.com.

 

Kunstwerk

Het materiaal en de maakmethode van de te ontvangen kunstwerken kunnen per periode verschillen. De kunstwerken worden op de achterkant genummerd en voorzien van een Hard//hoofd-stempel. Ieder kunstwerk wordt voorzien van een handtekening van de kunstenaar. De eerste 300 kunstwerken krijgen een handgeschreven handtekening. De kunstwerken die daarop volgen krijgen een zwarte stempel van de handtekening van de kunstenaar.

 

Contact

Als je problemen of vragen hebt, of wilt opzeggen, kun je mailen naar kunstverzamelaars@hardhoofd.com.

 

Ons adres is:

Hard//hoofd
Plantage Muidergracht 24
1018TV Amsterdam
Nederland

 

Privacystatement

Hard//hoofd neemt het beschermen van je privacy serieus. We gebruiken persoonlijke informatie van gebruikers en abonnees alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en behandelen deze vertrouwelijk.
Voor meer informatie, lees ons Privacystatement.

 

Aanmelden en vragen

Via deze link kun je je aanmelden als nieuwe kunstverzamelaar van Hard//hoofd. Het is nu alleen mogelijk om je aan te melden met een Nederlands IBAN. Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via kunstverzamelaars@hardhoofd.com.

 

Hard//hoofd zoekt vóór 28 juli 2.000 trouwe lezers!

Hard//hoofd verschijnt weer op papier! In ‘Lief kutland’ klinken de begintonen van waaruit vrije utopieën werkelijkheid worden, of waarmee we ongelimiteerd verdriet en woede botvieren op alles wat er misgaat. Fantaseer je met ons mee? Schrijf je vóór 28 juli in voor slechts €2,50 per maand en ontvang ‘Lief kutland’ in september in de brievenbus, inclusief drie Lief kutland-stickers. Veel lees- en plakplezier!

Word trouwe lezer