Hard//hoofd

Zomerboek

Navigeren naar de top

Tekst Beeldredactie &
Illustratie Gemma Pauwels

Het aantal vrouwen dat hoge posities bekleed in het Nederlandse bedrijfsleven neemt jaarlijks toe, maar niet genoeg. De groei stagneert. Dat claimt D&I Company, een non-profit organisatie, die zich inzet voor het vergroten van diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Tien jaar geleden riepen zij het charter Talent naar de Top in het leven. Door dit charter te ondertekenen leggen bedrijven zich vrijwillig vast op het behalen van bepaalde zelfgekozen doelen met betrekking tot diversiteit in de top. De charter blijkt te werken: elk jaar is er een stijging in het aantal vrouwen aan de top van de bedrijven die de charter hebben ondertekend. Minister Bussemaker hekelt een verplicht quotum als 'paardenmiddel', maar het sluiten van een overeenkomst blijkt wel degelijk te werken. 
Deel op of
Gemma Pauwels is freelance illustrator en woont in Amsterdam.
b
a
a