Hard//hoofd

Zomerboek

Een verfilmde sms

Tekst Gastbijdrage

Filmmaker Floris Schäfer ontving een sms van hard//hoofd-columnist Kasper van Royen, die hem uitnodigde een kop koffie te komen drinken. Vele bakken troost had dit bericht tot gevolg, want onbedoeld werden Kasper en zijn huishouden onderdeel van een merkwaardig project.


Kasper zegt het volgende over dit project: ''Ik heb de neiging om betrekkelijk weinig in nogal veel woorden uit te drukken, waardoor mijn sms'jes steevast in lappen tekst ontaarden. De ene ontvanger kan daar wel om lachen, de andere ergert zich er dood aan. Toen ik mijn vriend Floris een berichtje stuurde, kwam hij in plaats van te lachen of zich te ergeren met het voorstel om de sms te verfilmen. Ik had totaal geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar ik had er alle vertrouwen in dat zijn maffe associaties bij mijn huiselijke woorden, wel tot iets bijzonders zouden leiden.'' Het resultaat is hier te zien:-

Dit is een gastbijdrage van Floris Schäfer. Hij is filmmaker.
Deel op of
b
a
a